Historie

De Wellse harmonie is ontstaan uit de gelederen van de plaatselijke toneelvereniging, die naast acteurs
ook muzikanten nodig hadden. En dus richtten 17 muzikanten, die ook al een zangvereniging vormden, een harmonie op.

Volgens de “Venlooschen Almanak” was dit in juni 1886.

Ook in het begin moest de harmonie, net zoals nu eigenlijk, leden werven bij de schooljeugd. Want 17 muzikanten, dat is wel heel weinig. Gelukkig waren er genoeg kandidaatjes te vinden die wel een instrument wilden proberen. Wel allemaal jongens, in die tijd. De repetities waren in de vroegere school aan de Grotestraat in Well.

Het 50-jarig jubileum werd gevierd in 1936 (dus nog gerekend vanaf 1886). In de jaren daarna kwam Europa in de greep van de Tweede Wereldoorlog en uit de periode 1936 tot 1948 zijn helaas bijna geen gegevens bekend. Wel weten we dat alle instrumenten tijdens de oorlog verloren zijn gegaan en dat het tot 1949 duurde voordat er weer een volledig instrumentarium was. Daarom werd toen pas het 60-jarig bestaansfeest gehouden. Waarschijnlijk is ook toen de onduidelijkheid ontstaan over het aantal jaren dat de harmonie bestaat.
Misschien vond men het juister om de twee jaar dat alles volledig stillag, niet meer mee te tellen en werd er voortaan gerekend vanaf 22 november 1888.

De eerste geluidsopname van de harmonie dateert al uit 1948, toen er twee marsen op de plaat gezet werden om naar “onze jongens in Indië” te sturen. Ondertussen werd er voortaan gerepeteerd in de zaal op de hoek van de Kasteellaan en de Grotestraat, Onder de Linden. In februari 1953 hield harmonie “de Vriendenkring” samen met fanfare “Helpt Elkander” uit Afferden een concert waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de watersnoodramp. Een mooi gebaar en leuk detail is dat beide korpsen 6 jaar lang gemusiceerd hebben onder leiding van dezelfde dirigent, Eric Roefs.

De eerste concoursdeelname was in 1958 onder leiding van Tinus Stevens. In dat jaar werd ook het 70-jarig jubileum gevierd.

(Bron van bovenstaande: “Kroniek van 100 jaar Harmonie Well”, samengesteld door Mia Ummenthum-Coppers)In de nu ruim 125 jaar van haar bestaan heeft de Vriendenkring zoals alle verenigingen haar ups en downs gekend, maar nog steeds bestaat de club uit een hechte groep muziekvrienden bij wie het plezier in muziek maken hoog in het vaandel staat.

Dat betekent niet dat zij uitdagingen uit de weg gaan: er werden al vele klinkende successen behaald tijdens bondsconcoursen en kampioenschappen, zowel op provinciaal als landelijk niveau.

Tot nu toe is de harmonie landskampioen geworden in de Tweede-afdeling, Uitmuntend-afdeling, Ere-afdeling en de Vierde Divisie (nieuwe indeling).

Het hoogst aantal punten wat deze harmonie ooit heeft gehaald is 332,5 (ere-afdeling – witte wimpel), onder leiding van Geert Jacobs.

Op het concours in oktober 2004 behaalde de harmonie onder leiding van Chris Derikx, 90,5 punten (voorheen 325,8). Door dit resultaat mocht de harmonie naar de nationale titelstrijd en behaalde daar de rode wimpel met 91,17 punten (voorheen 328,2).

In oktober 2011 namen we opnieuw deel aan het bondsconcours, onder leiding van Eric Roefs. We behaalden 83,25 punten, dit was goed voor een dikke eerste prijs in de vierde divisie, en tevens genoeg punten om onszelf Limburgs kampioen te mogen noemen.

Vanaf 10 januari 2013 staat onze harmonie weer onder leiding van Geert Jacobs

In oktober 2015 namen we met dirigent Geert Jacobs deel aan het concert concours van de LBM, zo heet het bondsconcours tegenwoordig.
We kwamen uit in de 4e divisie en behaalden 90,08 punten, goed voor een eerste prijs met promotie en lof der jury. Tevens werden we hiermee Limburgs Kampioen in de 4e divisie. Naar aanleiding hiervan werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK). Deze vonden plaats op 5 november 2016 in de Lawei te Drachten (Fr). Samen met een groot aantal supporters vertrokken we daags van te voren al naar het hoge noorden en we hebben er een heus teambuilding-weekend van weten te maken. Met als kersje op de taart: 86 punten van de jury en daarmee behaalden we het Nederlands Kampioenschap in de 4e divisie!

In oktober 2019 namen we weer deel aan het Concert concours van de LBM in de Oranjerie in Roermond.
We kwamen uit in de 3e divisie en behaalden 91,25 punten, goed voor een 1e prijs met promotie en lof der jury.
Na een week kwam ook het verlossend woord dat we Limburgs kampioen waren geworden, vroeger betekende dit dat je automatisch naar het Nederlands kampioenschap mocht, maar sinds 2016 in hiervoor een Open Nederlands Harmonie Kampioenschap in de plaats gekomen.
Helaas heeft dit in 2020 i.v.m. het Corona virus niet plaats gevonden.

Jeugd

Een ander belangrijk onderdeel is onze jeugd. Wij streven ernaar om iedereen die dat wil, muzieklessen te laten volgen op een zo hoog mogelijk niveau en op een manier die voor de leerling aantrekkelijk is. Maar boven alles is de harmonie er ook vooral voor de gemeenschap en luistert zij ontelbare dorpsactiviteiten op. Zo zijn wij te horen bij bijvoorbeeld serenades, optochten, concerten, uitvoeringen in de kerk en nog veel meer activiteiten.

Percussiegroep

Sinds 2005 was er ook een percussiegroep, deze stond 11 jaar onder leiding van Hans Simons.
Per 1 juni 2016 is de percussiegroep opgeheven.

Dirigenten Harmonie “de Vriendenkring” Well

1886-1888 G. Verheijen
1888-1889 Dhr. Iskens
1889-1890 Dhr. Pizarowitz
1890-1892 J. Ex
1892-1914 C. Ex
1920-1924 L. Felten
1924-1928 J. Winia
1928-1932 Dhr. v.d. Mee
1932-1940 J. Winia
1945-1949 F. (Frans) Coppers
1949-1954 J. Winia
1954-1966 M. (Tinus) Stevens
1966 Dhr Jochems
1966-1977 A. (Toon) Schellens
1977-1986 C. (Chris) Cuppen
1986-2000 G. (Geert) Jacobs
2000-2006 C. (Chris) Derikx
2006-2012 E. (Eric) Roefs
2013-heden G. (Geert) Jacobs