Algemeen

Geslaagde leerlingen 2021

Zaterdag 23 oktober zijn de volgende toppers geslaagd voor hun examen:

Voor klarinet A:
Aniek Stevens
Jinthe de Haas
Sosja Deckers

Voor klarinet C:
Steyn Mulders

Voor trompet C
Roy Laarakker
Xen Mooren

Voor trombone D:
Thijs Daniels

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie.
Ook een woord van dank voor de muziek docenten: Colette Ermers, Eric Roefs, Stephan Moors en alle vrijwilligers die
deze dag hebben doen slagen.

Aniek -Colette-Sosja
Colette-Jinthe

Steyn
Roy en Stephan
Xen en Stephan
Thijs en Eric